Värmefläkt

På värmefläkt.se presenteras diverse information om värmefläktar. Här beskrivs de ingående komponenterna som behövs för uppvärmning och reglering men även säkerhet, kostnad och effektivitet behandlas.

En värmefläkt är en värmekälla där en fläkt skickar luft över ett värmelement. Detta värmer luften som i sin tur värmer upp det omgivande rummet. Det handlar oftast om ett slutet utrymme som kan värmas snabbare än om en värmare utan fläkt skulle använts. Uppvärmning med värmefläkt ger dock en något högre ljudnivå. För att temperaturen i rummet ska bli lagom används någon form av reglering. Denna process illustreras i nedanstående bild.
Process för reglering av värmefläkt

Värmekällan kan även bestå av en kanalvärmare som används för att värma ventilationsluften på väg till enskilda rum eller zoner med individuellt styrda temperaturer. Rätt dimensionerade och tillräckligt kraftiga system kan ha kapacitet för att värma upp hela byggnader.
Kanalvärmare för uppvärmning av tilluften i ett ventilationssystem

Elektriska kanalvärmare används ofta för att tillföra eftervärme i ventilationsaggregat med eller utan värmeåtervinning. Elektriska kanalvärmare finns både med inbyggd elektronisk regulator och för extern reglering. De kan även vara utrustade med en elektronisk flödesvakt som har till uppgift att förhindra överhettning och brand.
Elektrisk kanalvärmare med inbyggd regulator

Även bränslen som gas, fotogen, diesel och spillolja kan användas som värmekälla i en värmefläkt. Dessa kan ge hög effekt till en lägre kostnad än el och dessutom vara nödvändiga där inte el finns framdraget. Värmefläktar av förbränningstyp kräver att stor hänsyn tas till de avgaser som skapas vid förbränning. Det är därför vanligt att värmen vidarebefordras via en värmeväxlare och att man använder extern ventilation.Värmefläkt med diesel som värmekälla

Det finns även kanalvärmare där vatten används som energibärare för att värma ventilationsluften i ett ventilationssystem. Dessa kan i likhet med de elektriska kanalvärmarna användas för individuell uppvärmning av enskilda rum eller zoner. För reglering av rums- eller tilluftstemperaturen används kanalvärmaren tillsammans med regulator, givare, ställdon, ventil och någon form av frysskydd.Kanalvärmare för vatten med tillbehör för reglering