Ingående komponenter

Bilderna nedan visar de flesta av de ingående komponenterna i en typisk bärbar elektrisk värmefläkt med stickkontakt.

 • Värmeelementet är placerat framför eller bakom fläktbladen.
  Elektriskt värmeelement för värmefläkt
 • Termosäkringen skyddar värmefläkten mot överhettning.
  Termosäkring för elektrisk värmefläkt
 • Effektvred med avstängningsläge för elektrisk värmefläkt.
  Effektvred för elektrisk värmefläkt
 • Termostatvred för elektrisk värmefläkt.
  Termostatvred för elektrisk värmefläkt
 • Brytaren fungerar som säkerhetsanordning mot vältning.
  Så länge värmefläkten står upprätt så är kretsen sluten.
  Säkerhetsanordning för elektrisk värmefläkt