Kostnad och effektivitet

En elektrisk värmefläkt kan vara billigare i inköp än andra värmare eftersom en fläkt transporterar bort värmen från enheten som därigenom kan göras mindre utan risk för överhettning. Den relativt lilla mängd el som används för att driva fläkten omvandlas till ytterligare värme så verkningsgraden blir mycket hög. Alla elektriska värmare som värmefläktar utan extern ventilation har i princip en verkningsgrad på 100% vilket betyder att all energi tillförs rummet som värme. Den främsta nackdelen med elektriska värmefläktar är betydligt högre driftskostnad än bränsledrivna värmare på grund av dagens höga elkostnader. Detta gör dem bäst lämpade för tillfällig användning snarare än som regelbundet använda värmekällor.

Externt ventilerade ickeelektriska bränsledrivna värmefläktar förlorar en del värme till utomhusluften och blir därmed mindre effektivaDessa används när det är nödvändigt att förhindra utsläpp av avgaser från förbränningen i det uppvärmda området.
Kostnad och effektivitet för en värmefläkt