Reglering

De flesta moderna värmefläktar har en effektinställning för att bestämma uteffekten. Vissa har också en termostat som stänger av uppvärmningen när den önskade omgivningstemperaturen är uppnådd. Dessa upprätthåller dock inte perfekt kontroll av rumstemperaturen eftersom:

  • Termostaten oftast är monterad i värmaren och mäter temperaturen inuti den.
    Termostat för reglering av värmefläkt
  • Standardtermostater innehållande bimetall oftast har en betydande eftersläpning.
  • Externa givare och termostater med mindre eftersläpning finns men är mindre vanliga då de är dyrare och en värmefläkt med grundläggande reglering är tillräcklig för de flesta ändamål.