Värmekällor

Medan fläkten i en värmefläkt alltid är elektrisk kan flera olika värmekällor användas:

  • Elektriska element är vanligast och används i bärbara elektriska värmare med stickkontakt. Även om dessa värmare kan leverera flera kilowatt värme så är de vanligtvis små då det elektriska elementet är litet. Eftersom värmen avlägsnas av fläkten så behöver värmaren inte fungera som en effektiv kylfläns.Värmefläkt El 
  • Vattenbatterier används där värmen transporteras fram av ett vattenburet värmesystem.
    Värmefläkt vattenbatteri 
  • Gas, fotogen, diesel och ibland andra bränslen som spillolja kan förbrännas med hög effekt i värmefläktar.
    Värmefläkt Diesel